Ślub

Ślub

Sakrament małżeństwa

Sugerujemy, aby na samym początku zarezerwować w kancelarii termin planowanego ślubu nawet 6 miesięcy wcześniej, gdyż w niektórych okresach mogą wystąpić problemy z ustaleniem dogodnego dnia i godziny na przykład ze względu na innych narzeczonych.

Następnie narzeczeni zgłaszają się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Na to spotkanie należy przynieść:

 • Dowody osobiste.
 • Metrykę chrztu nie starszą niż 6 miesięcy (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią).
 • Metrykę bierzmowania (jeżeli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu).
 • Świadectwo ukończenia nauki religii.
 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
 • Dokumenty z USC, do zawarcia małżeństwa konkordatowego (są ważne 6 miesięcy).
 • W przypadku osób owdowiałych – wyciąg z księgi zmarłych, wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb.
 • Należy również znać datę swojej I Komunii Świętej.

***

Zasady współpracy z naszą parafią

 1. Prace organizacyjne w świątyni wykonujemy w ciszy a przy koniecznych ustaleniach nie podnosimy głosu.
 2. Przy samym ołtarzu umieszczamy tylko żywe, piękne kwiaty! Nie stosujemy w kościele lampionów ogrodowych czy iluminacji diodowej.
 3. W czasie mszy świętej nie koncentrujemy się na robionych zdjęciach. Nigdy nie pozujemy jakbyśmy byli na sesji fotograficznej.
 4. Przed świątynią zostawiamy po sobie porządek. Wyjątek: mamy uzgodnione sprzątanie z panem kościelnym.

Wystrój kościoła regulują przepisy liturgiczne. Nie ma tu dowolności interpretacyjnej. W Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego w punkcie 279 czytamy: „W wystroju kościoła należy dążyć raczej do prostoty niż do przepychu. W doborze elementów zdobniczych należy dbać o prawdziwość rzeczy, a ponadto zmierzać do tego, by te elementy służyły pouczaniu wiernych i odpowiadały godności miejsca świętego”.