Chrzest

Chrzest

Sakrament chrztu swiętego sprawowany jest w naszej parafii przede wszystkim w 3 niedzielę miesiąca, na Mszy św. o godz. 11.00.

Dodatkowo w drugi dzień świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia oraz Niedzielę Chrztu Pańskiego.

Z rzeczywiście ważnego powodu również w innym terminie ustalonym z księdzem proboszczem.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić:

  • Akt urodzenia dziecka z USC.
  • Dokładne dane rodziców dziecka tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko ojca i matki (nazwisko panieńskie matki), datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego rodziców.
  • Imię i nazwisko rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania. Oprócz tego rodzice chrzestni mieszkający poza naszą parafia dostarczają z parafii swego rzeczywistego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę wyjątkową funkcję.